Wie zijn wij?

De Ent: een gezin, een huis, een onderneming. In 1990 begonnen wij, Marjan Sonnemans en Nico Kolenberg, met pleegzorg voor kinderen (soms met een beperking). Marjan heeft meer dan 30 jaar in het (speciaal) basisonderwijs gezeten. In de loop der jaren heeft zij middels praktijkervaring daar, met pleegkinderen en scholingen een grote en brede hoeveelheid pedagogische kennis opgedaan. Nico was ruim 30 jaar actief binnen de gehandicaptenzorg, waar hij zowel als begeleider van ouderen en jongeren, manager en beleidsmedewerker actief was. Ons gezin van drie eigen kinderen, hebben wij sinds 1990 uitgebreid naar pleeggezin. Sinds 2009 zijn wij zelfstandig met professionele opvang gestart als onderaannemers van Dichterbij en Unik. 

De naam van het huis en van de zorgonderneming maakt al 25 jaar deel uit van ons leven. Het is de naam van ons huis en symboliseert veel van onze visie. Onder het kopje “Wat beweegt ons?” leest u hier meer over . 

De Ent is een onderneming. Wij zijn een professionele organisatie die begeleiding en opvoeding biedt aan kinderen en jongeren (soms met een beperking). Wij werken samen met Unik en Dichterbij. Begeleiden en opvoeden is iets wat je samen doet met anderen; in gesprek met professionals, altijd in ontwikkeling, dynamisch en doorgroeiend. Wij zijn ook: een groot gezin zonder bureaucratie, met korte en overzichtelijke lijnen en een heldere communicatie.