In gRoots35 wonen jongeren, al dan niet met een verstandelijke beperking, zij krijgen begeleiding op maat.

Ut Bènkske bestaat uit 2 royale appartementen waarin woonbegeleiding geboden kan worden.

Spoor12 is een woonhuis voor mensen met een verstandelijke beperking waar 24 uurs zorg wordt geboden.