Wie zijn wij?

De Ent: een gezin; een huis; een onderneming. In 1990 begonnen wij, Marjan Sonnemans en
Nico Kolenberg, met de opvang van kinderen met een beperking. Marjan heeft meer dan 30 jaar
in het onderwijs gezeten, waaronder lange tijd in het Speciaal Basis Onderwijs. In de loop der
jaren heeft zij middels praktijkervaring daar, met pleegkinderen en bijscholing een grote en
brede hoeveelheid pedagogische kennis opgedaan. Nico is al ruim 30 jaar actief binnen de
gehandicaptenzorg, waar hij zowel als begeleider van ouderen en jongeren, als manager en
als beleidsmedewerker actief is. Ons gezin van drie eigen kinderen, hebben wij sinds 1990
uitgebreid door de opvang van kinderen met een beperking. Tot 2005 in de vorm van pleegzorg.
Vanaf die tijd zijn wij, in samenwerking met de zorginstelling Kleur, gestart met professionele
opvang.

Vanaf 2007 begonnen we voorzichtig te dromen en denken over een verdere professionalisering
van deze opvang. Ons huis was groot, maar te klein voor de plannen. In 2009 durfden we de bouw
van een nieuw, groter en zoveel mogelijk ecologisch gebouwd huis in Vierlingsbeek aan. Slechts
enkele honderden meters van het oude huis, werd “De Ent” gebouwd, in de zomer van 2010 namen
we onze intrek. De naam van het huis en van de zorgonderneming maakt al 25 jaar deel uit van ons
leven. Het was de naam van ons oude huis en symboliseert veel van onze visie. Onder het kopje
“Wat beweegt ons?” leest u hier meer over .

De Ent is een onderneming. Wij zijn een professionele organisatie die begeleiding en opvoeding
biedt aan kinderen en jongeren met een beperking. Wij werken samen met Kleur, de kinder- en
jeugdpoot van Dichterbij. Begeleiden en opvoeden is iets wat je samen doet met anderen; in
gesprek met professionals, altijd in ontwikkeling, dynamisch en doorgroeiend. Wij zijn ook: een
groot gezin zonder bureaucratie, met korte en overzichtelijke lijnen en een heldere communicatie.