Onze visie.


Ieder kind komt als uniek wezen op de wereld. Die unieke persoonlijkheid heeft het recht om een
zo mooi mogelijk mens te worden.

 

In ons “Thuis van huis”, kortweg Thuishuis, bieden wij kinderen met een beperking de mogelijkheid

om op te groeien. Midden in de maatschappij,in een gewoon dorp, in een gewoon gezin. Wij bieden

hen de mogelijkheid om op te groeien tot volwaardige medeburgers met hun eigen identiteit, burgers

die hun plek hebben binnen de maatschappij.

 

Een gezin is een warme, veilige plek waarin geborgenheid geboden wordt. Een plek waar een kind
zich optimaal kan ontplooien door een goede opvoeding. Het gezin is de basis van waaruit een kind
naar de samenleving toegroeit, om daar als het volwassen is zijn/haar plaats, al dan niet met
ondersteuning, in te nemen.

 

 

Een gezin is een entiteit. Het heeft alle kenmerken van de menselijke maat: overzicht, structuur,
flexibiliteit en een gezamenlijke, eigen cultuur. Ieder lid heeft zijn eigen identiteit en samen vormen
ze een voor elkaar herkenbaar geheel.

Een gezin is ook autonoom: samen bepalen zij wat belangrijk is, waar de nadruk op ligt, wat de

essentie van samenwonen is. Het is voor ouders de grootste uitdaging, verantwoordelijkheid en

taak om het gezin te laten samensmelten tot een evenwichtig geheel.

 

Van deze manier van denken is onze bedrijfsnaam een fantastische metafoor. De naam van ons
bedrijf en huis heeft 2 bronnen: de eerste komt uit het boek “ In de ban van de Ring” van Tolkien.
De Enten zijn boomachtige oerwezens die de kracht van de natuur in de wereld vertegenwoordigen
(dit is een haastige en slordige  omschrijving zoals zij het zelf zouden noemen). In dit boek wordt
op allerlei manieren hevige strijd gevoerd voor het positieve (over-) leven en de onverwachte goedheid
van toevallige ontmoetingen zijn van grote invloed. Zo ondervindt ook Thuishuis “De Ent” vaak  bij-
zondere en  toevallige ontmoetingen, waaruit mooie dingen voortkomen.
De tweede bron stamt uit de plantenwereld, waarin stekken op de wortels van een andere soort worden
gebonden en van daaruit gaan groeien. In 1985 streken Nico en Marjan neer op een oud wortelstelsel
in de Spoorstraat in Vierlingsbeek. Het huis kreeg meteen de naam “De Ent” en het bleek een gezonde
stek te zijn. Naar ‘t Klaphekken verhuisde de naam mee, mede omdat voor een aantal kinderen het enten
heilzaam blijkt te zijn: een Thuis van Huis.